Úvod

PhDr. Katarína Petrová

konateľ, odborný garant,

klinický psychológ, psychoterapeut, dopravný psychológ,

certifikovaný cogmed tréner, cvičný terapeut, supervízor,

súdny znalec v odbore psychológie dospelých aj detí

PhDr. Miroslava Bruncková, PhD.

klinický psychológ

Mgr. Dominika Petríková t.č. MD

psychológ

Mgr. et Mgr. Mária Hrehová

klinický psychológ


ambulancia     vstup         kancelária


Zmluvný psychológ poisťovní: